Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Regulamin zakupów sklepu internetowego Top Ten Sp. z o.o.

§1 Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się w domenie top-ten.com.pl jest firma :

Top Ten Sp. z o.o.
ul. Augustowska 20
10-638 Olsztyn
NIP: 739-13-11-706
KRS: 0000140804

1. Korzystanie ze sklepu internetowego Top Ten oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Top Ten Sp. z o.o. zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
5. Top Ten Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów  znajdujących się w ofercie w każdej chwili , wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez względu na ilości stanów magazynowych w chwili składania zamówienia.

§2 Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „realizuj zamówienie”.
W celu poprawnego złożenia zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje jego potwierdzenie drogą elektroniczną.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych, wraz w poprawnym, istniejącym adresem e-mail. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane.
4. Top Ten Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma Top Ten Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Top Ten Sp. z o.o.
7. Wysyłka towarów następuje do 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie firmy Top Ten Sp. z o.o. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i potwierdzenie zamówienia. Po tym terminie, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożonego zamówienia.
9. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu przesyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin firma Top Ten Sp. z o.o. odstąpi od realizacji zamówienia.

§3. Warunki dostawy

1. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej InPost. Koszt wysyłki 1 paczki w zależności od wybranego wariantu wynosi:

  • Kurier InPost – 17 zł brutto
  • Paczkomat® – 11 zł brutto
  • Koszt przesyłki ponosi Klient.

§4. Płatności

1. Obowiązującą w sklepie internetowym Top Ten Sp. z o.o. formą płatności za zamówiony towar jest przedpłata lub płatność online za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24.

Przelewu tradycyjnego można dokonać na poniższe konto:
BNP Paribas – PLN
PL12 1600 1316 0004 1101 7639 0001
Top Ten Sp. z o.o.
ul. Augustowska 20
10-683 Olsztyn

W tytule przelewu należy wpisać: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej lub nazwę firmy zamawiającej.

§5. Paragon / Faktura VAT

1. Do zamówienia wystawiany jest paragon (w przypadku osób fizycznych) lub faktura VAT (w przypadku podmiotów gospodarczych, pod warunkiem wypełnienie koniecznych danych w formularzu rejestrowym: nazwa firmy, adres, NIP itd.)

§6. Odstąpienie od umowy / Reklamacje

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Chęć odstąpienia od umowy należy przesłać na adres sklep@top-ten.com.pl. Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres: Top Ten Sp. z o.o., 10-683 Olsztyn, Augustowska 20. Zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą być uszkodzone, oraz nie mogą nosić jakichkolwiek śladów używania. Szczegółowe informacje regulowane są przez ustawę z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

2. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Klienta cena pomniejszona o ewentualne koszty wysyłki podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Top Ten Sp. z o.o. zwracanego towaru. Zwrot należnej kwoty nastąpi w taki sam sposób w jaki Klient dokonał płatności.

3. Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę Top Ten Sp. z o.o. są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów firma Top Ten Sp. z o.o. gwarantuje zamianę na inne produkty lub zwrot pieniędzy.

4. Klient posiada obowiązek sprawdzenia przesyłki pod kątem uszkodzeń mechanicznych mogących wystąpić w czasie transportu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie w obecności kuriera protokołu jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient zauważy w nim wady techniczne lub inne nieprawidłowości należy złożyć reklamację na adres sklep@top-ten.com.pl, a towar w ramach reklamacji odesłać wraz z dowodem zakupu na adres: Top Ten Sp. z o.o., 10-683 Olsztyn, Augustowska 20. Koszty wysyłki reklamowanego towaru (w wysokości do 17 zł brutto) oraz koszty reklamowanego towaru zostaną zwrócone Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Top Ten Sp. z o.o. reklamowanego towaru. W przypadku braku możliwości zwrotu wadliwego towaru przez klienta w powyższej cenie firma Top Ten Sp. z o.o. po otrzymaniu stosownej informacji na adres sklep@top-ten.com.pl zleci odbiór przesyłki firmie spedycyjnej InPost.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient zgadza się na przetwarzanie oraz przechowywanie w formie elektronicznej swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji w Sklepie zgodnie z ustawą  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dostęp do danych ma wyłącznie firma Top Ten Sp. z o.o., która nie odstępuje tych danych podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych – mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Firma Top Ten Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych lub promocyjnych.
2. Zawartość sklepu internetowego Top Ten Sp. z o.o. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej w sklepie internetowym Top Ten Sp. z o.o. mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec firmy Top Ten Sp. z o.o. W razie wątpliwości dotyczących prezentowanej oferty należy skontaktować się z Top Ten Sp. z o.o.
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Rejestrując się do sklepu lub składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.
6. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest firma Top Ten Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć i rysunków bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich tegoż właściciela.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.